Однією з основних вимог правильного оформлення документів є його засвідчення. Для документів, які використовуються на території України та за кордоном, існує два типи засвідчення:
— нотаріальне засвідчення;
— засвідчення печаткою бюро перекладів.

 
Нотаріальне засвідчення:
Нотаріальне засвідчення перекладів — дія, необхідна для легалізації офіційного перекладу документів для подальшої роботи з ними.

Нотаріус встановлює особу перекладача та його кваліфікацію, що підтверджується на підставі документів про вищу лінгвістичну освіту. Перекладач своїм підписом гарантує, що переклад відповідає змісту оригінального документа, а нотаріус підтверджує справжність цього підпису і є гарантом того, що переклад документів здійснений кваліфікованим фахівцем. Нотаріальне засвідчення надає юридичну силу переведеному документові.
 

Засвідчення печаткою бюро перекладів
Таке засвідчення використовується в тих випадках, коли:
— Нотаріальне засвідчення не потрібно. Так, з метою надати документові статусу офіційного використовується засвідчення печаткою бюро перекладів;
— Або, якщо документ з деяких причин не відповідає вимогам українського законодавства, і нотаріально засвідчений переклад – неможливий, тоді для підтвердження правильності перекладу використовується даний вид засвідчення, при якому переклад зшивається з оригіналом і на зворотному боці вказується мова перекладу, кількість сторінок і проставляється печатка бюро перекладів.